ทำไมต้องแรงงานต่างด้าว ? 


จากโครงสร้างการผลิตของไทยที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวค่อนข้างสูง โดยเฉพาะแรงงาน"กรรมกร" ซึ่งมีอัตราค่าจ้างไม่สูงนัก ทำให้คนไทยไม่นิยมทำ แรงงานต่างด้าวทำให้เกิดความยืดหยุ่นด้านการจ้างงาน และเพิ่มระดับการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ทุกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบแรงงานเพื่อความรอบคอบซึ่งเป็นประเด็นที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ

11112562 BE_๒๐๐๑๑๔_0003.jpg

Cambodia

กัมพูชา

เนื่อที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร ประชากร 15.6 ล้านคน ใช้ภาษาเขมร หน่วยเงิน เรียล (125 เรียล เทียบเท่า 1 บาทโดยประมาณ)

1/5
1/9

สัญชาติแรงงานต่างด้าว
 

กัมพูชา (Cambodia) , ลาว (Laos) , เมียนมา/พม่า (Myanmar)

images_edited.png

บริการหลังการขาย ฟรี
 

หลังใช้บริการมีทีมงานให้คำปรึกษาทุกปัญหาคนต่างด้าวตลอดระยะเวลา 2 ปี ไม่จำกัดจำนวนคำถาม

License with watermark 2_edited_edited_e

หมายเลขใบอนุญาต

นจ.0204/2562 ผ่านการรับรองจากกระทรวงแรงงาน

บริการแรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา(Cambodia) , ลาว(Laos) , เมียนมา/พม่า(Myanmar)

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

แจ้งเข้า/แจ้งออก/เปลี่ยนนายจ้าง

แรงงานต่างด้าว MOU ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง มีเอกสารประจำตัวครบถ้วน

ดำเนินเอกสาร รวมถึงติดต่อหน่วยงานราชการแทนท่านทุกขั้นตอน

ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน/ต่ออายุวีซ่า

ปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ฟรี

ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและต่ออายุ VISA (แรงงานต่างด้าว MOU ต่ออายุได้อีก 2 ปี)

โทร. 092-2500108 (คณิศร)

LineID : groupoflabor

 092-2500108 คณิศร (โทร,Line)  Email : groupoflabor@gmail.com 

แรงงานต่างด้าว ในเวทีเสวนาเชิงวิชาการเรื่องการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดขึ้น คือเราไม่อาจจะปฏิเสธการใช้แรงงานต่างด้าวได้และในอนาคตก็ต้องใช้แรงงานกลุ่มนี้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขบางส่วนเพราะไทยตกอยู่ในสถานะที่ถูกกล่าวหาในเรื่องของการค้ามนุษย์จากนานาชาติ มันส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศซึ่งทำให้การนำเข้าแรงงานนั้นมีความซับซ้อนและยากลำบาก กฎหมายที่จะเข้ามาจะช่วยให้ระบบการทำงานนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างที่เราบอกกันว่าในปัจจุบันนั้น บริษัทจำนวนมากนิยมที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าการที่จะจ้างคนไทย เพราะด้วยลักษณะของการทำงานแนวคิดในการทำงาน พลกำลังในการทำงานรวมไปถึงค่าแรงในการทํางานที่ถูกกว่าคนไทย แต่สูงกว่าในประเทศบ้านเกิดมาก แรงงานต่างด้าวก็จะทำงานด้วยความขยันทำงานเต็มที่ให้กับงานแม้ว่าค่าแรงที่ได้รับนั้นจะได้น้อยกว่าคนไทยแต่ก็ยังขยันในการทำงานจึงทำให้โรงงานต่างๆนิยมใช้แรงงานหรือจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าจ้างคนไทยเพราะฉะนั้นหากใครที่กำลังประกอบธุรกิจต้องการที่จะนำเข้า MOU แบบถูกต้องหรือ การนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานแบบถูกต้อง เราสามารถเลือกได้ แต่เราควรทำการศึกษาหาข้อมูลให้ดีว่าเราจะใช้บริษัทไหนที่สามารถเป็นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เพื่อให้ได้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบถูกต้องโดยที่ไม่ผิดกฎหมายต่างๆและเรามาดูกันว่าบริษัทที่จะทำการแนะนำให้แก่ท่านในวันนี้จะเป็นบริษัทอะไรท่านสามารถไปใช้บริการได้จริงเพราะมีระบบการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอน สำหรับบริษัทที่เราทำการนำเสนอเป็นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ Group of Labor จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่มีการบริการแรงงาน 3 สัญชาติก็คือประเทศกัมพูชาประเทศลาวและประเทศพม่าซึ่งการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจะผ่านทะเบียนอย่างถูกต้องโดยมีเอกสารครบถ้วน ต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่ออายุวีซ่าดำเนินเอกสารรวมถึงการติดต่อหน่วยงานราชการแทนท่านทุกขั้นตอนแจ้งการเข้าแจ้งการออก เปลี่ยนนายจ้างดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)และต่ออายุหนังสือเดินทางและวีซ่าแรงงานต่างด้าว ได้อีก 2 ปีมีการให้คำปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าวฟรีเพราะฉะนั้นถ้าหากใครที่กำลังประกอบธุรกิจและมีจุดมุ่งหมายว่าโรงงานของเราจะรับแรงงานต่างด้าวนั้น เราก็สามารถทำการติดต่อไปที่บริษัทเพื่อที่จะขอคำปรึกษาและใช้บริการแบบถูกต้องเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งเราก็สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ได้เข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์เพื่อทำการติดต่อหรือพูดคุยผ่านทางช่องทาง Facebook หรือ Application LINE ก็ได้และนี่ก็คือข้อมูลการทำการนำเสนอในวันนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อนายจ้างบุคคลธรรมดาและบริษัทที่กำลังคิดจะนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบถูกต้องอย่างแน่นอน

เสวนาต่างด้าว

ขอบคุณที่มาบทความ : คุณ Decha