เกี่ยวกับเรา | About us

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

 

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

 

 

บริการด้วยความเข้าใจลูกค้า

 

กรุ๊ป ออฟ เลเบอร์ บริหารโดยทีมที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจที่ต้องใช้แรงงานต่างด้าวมามากกว่า 10 ปี เราให้ความสำคัญในการให้บริการกับลูกค้าด้วยความเข้าใจ ไม่ทิ้งงาน และต้องดำเนินการให้รวดเร็วที่สุดเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้า

 

 

ติดตามหลังบริการ
 

กรุ๊ป ออฟ เลเบอร์ พัฒนาระบบที่ช่วยตอบสนองความต้องการลูกค้าอยู่เสมอ ยินดีรับคำติชม เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ท่านคือลูกค้าของเราอยู่เสมอการติดตามหรือสอบถามข้อมูลหลังบริการเป็นสิ่งที่ กรุ๊ป ออฟ เลเบอร์ กำลังพัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของเราทุกคน