ราคาพิเศษ วันนี้!
092-2500108 (คณิศร)

 

ทำไมต้องแรงงานต่างด้าว ? 


จากโครงสร้างการผลิตของไทยที่พึ่งพาแรงงานต่างด้าวค่อนข้างสูง โดยเฉพาะแรงงาน"กรรมกร" ซึ่งมีอัตราค่าจ้างไม่สูงนัก ทำให้คนไทยไม่นิยมทำ แรงงานต่างด้าวทำให้เกิดความยืดหยุ่นด้านการจ้างงาน และเพิ่มระดับการแข่งขันให้ผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ทุกรัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการจัดระเบียบแรงงานเพื่อความรอบคอบซึ่งเป็นประเด็นที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงของประเทศ

11112562 BE_๒๐๐๑๑๔_0003.jpg

Cambodia

กัมพูชา

เนื่อที่ 181,035 ตารางกิโลเมตร ประชากร 15.6 ล้านคน ใช้ภาษาเขมร หน่วยเงิน เรียล (125 เรียล เทียบเท่า 1 บาทโดยประมาณ)

1/5
1/9

สัญชาติแรงงานต่างด้าว
 

กัมพูชา (Cambodia) , ลาว (Laos) , เมียนมา/พม่า (Myanmar)

images_edited.png

บริการหลังการขาย ฟรี
 

หลังใช้บริการมีทีมงานให้คำปรึกษาทุกปัญหาคนต่างด้าวตลอดระยะเวลา 2 ปี ไม่จำกัดจำนวนคำถาม

License with watermark 2_edited_edited_e

หมายเลขใบอนุญาต

นจ.0204/2562 ผ่านการรับรองจากกระทรวงแรงงาน

บริการแรงงาน 3 สัญชาติ กัมพูชา(Cambodia) , ลาว(Laos) , เมียนมา/พม่า(Myanmar)

นำเข้าแรงงานต่างด้าว MOU

แจ้งเข้า/แจ้งออก/เปลี่ยนนายจ้าง

แรงงานต่างด้าว MOU ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง มีเอกสารประจำตัวครบถ้วน

ดำเนินเอกสาร รวมถึงติดต่อหน่วยงานราชการแทนท่านทุกขั้นตอน

ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน/ต่ออายุวีซ่า

ปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าว ฟรี

ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงานและต่ออายุ VISA (แรงงานต่างด้าว MOU ต่ออายุได้อีก 2 ปี)

โทร. 092-2500108 (คณิศร)

LineID : groupoflabor

 092-2500108 คณิศร (โทร,Line)  Email : groupoflabor@gmail.com 

ทิศทางแรงงาน

วิเคราะห์โดย  คุณ คณิศร

 

ช่วงปลายปี 2563 ถึง ต้นปี 2564 เราได้เห็นทิศทางแรงงานในท้องตลาดค่อนข้างสวนทางกับการคาดการณ์พอสมควร โดยเฉพาะในแง่ของความต้องการแรงงานที่ยังมีอยู่ ไม่ได้ขาดหายไปตามความตกต่ำทางด้านเศรษฐกิจของไทยเท่าไหร่นัก เราสังเกตได้ว่าอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้างยังคงมีความต้องการแรงงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แต่ในขณะเดียวกัน แรงงานก่อสร้างเริ่มมีจำนวนลดน้อยลงในท้องตลาด คำถาม "คุณคิดว่าวันหนึ่งสถานการณ์นี้จะทำให้เราต้องพบกับปรากฎการณ์แรงงานต่างด้าวเลือกงานเฉกเช่นคนไทยในสมัยก่อนหรือไม่?" เนื่องจากงานกรรมกรก่อสร้างไม่ใช่งานที่สบายและแรงงานต่างด้าวเริ่มเบนหน้าหนีกับงานประเภทนี้ขึ้นทุกวัน สำหรับผมนั้นคำตอบคือ "เป็นไปได้สูง" สถานการณ์แบบนี้ในฐานะที่คุณเป็นนายจ้าง คุณจะจัดการกับมันอย่างไร? เราได้มองต่อไปอีกว่าท้ายที่สุดนั้นนายจ้างในอุตสาหกรรมก่อสร้างถ้าอยากมีแรงงานซึ่งเป็นตัวแปรหลักของธุรกิจคุณ อยู่กับคุณไปอย่างมั่นคง ย่อมต้องแลกกับต้นทุนแฝงที่เกิดจากแรงงานต่างด้าวที่จะสูงขึ้นเป็น 3-4 เท่าตัว.

"มันกำลังเกิดขึ้นแล้ว" คำแรกที่ได้ยินตอนที่ได้มีโอกาสนั่งเสวนาร่วมกันกับบุคคลสำคัญในวงการก่อสร้าง ด่านแรกที่คุณต้องเจอคือการ "เสาะหาแรงงานต่างด้าว" ที่นำมาซึ่งต้นทุนค่าหัวหลายพัน นายหน้าที่ไม่มีหลักแหล่ง ไม่มีบริษัท พร้อมที่จะฟันคุณผ่านช่องทางนี้ ไม่น้อยที่ยอมจ่ายเพื่อแลกกับแรงงานก่อสร้างและไม่น้อยที่โดนตุ๋นไปเช่นกัน แต่การเสาะหาด้วยตนเองนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและประหยัดอย่างที่คุณคิด คุณจะพบว่าแรงงานต่างด้าวที่พบเจอได้ง่ายที่สุดในท้องตลาดนั้นคือ "แรงงานเถื่อน" เถื่อนในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่คนไม่มีเอกสาร แต่หมายรวมถึงคนที่มีเอกสารครบด้วยเช่น หนังสือเดินทาง (Passport-พาสปอร์ต) บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน แม้จะมีทุกอย่างแต่ถ้าเอกสารนั้น "ใช้ประโยชน์ไม่ได้" "สิ้นสภาพตามกฎหมาย" สถานะก็เท่ากับ "แรงงานเถื่อน" เช่นกัน อัตราที่เราคาดการณ์ว่าคุณจะเจอแรงงานก่อสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมายจริงๆมีเพียง 1:100 (คนจะเจอเพียง 1 คน จากที่ค้นหาในท้องตลาด 100 คน).

พูดถึงแรงงานเถื่อน คุณทราบไหม? ปี 2563 - ปี 2564 เป็นปีแห่งโอกาสของ "แรงงานเถื่อน" ที่รัฐบาลได้เปิดให้ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ทำบัตรชมพู ทำพาสปอร์ต ใหม่ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่นายจ้างรีบคว้าไว้ บางคนรีบต้อนแรงงานเถื่อนเอาไว้เพื่อนำมาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวในช่วงนี้ แต่ที่น่าสนใจคือสิ่งต่างๆหลังได้ผ่านไปทีละขั้นตอน มันนำมาสู่คำวิพากย์วิจารณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงขั้นตอนอันเต็มไปด้วยความยากลำบาก และสอดไส้ "ต้นทุนแฝง" ไว้ทุกอณู ที่ยิ่งซ้ำเติมความเจ็บปวดให้กับแรงงานต่างด้าวรวมถึงนายจ้างที่กำลังดิ้นสู้กับสถานการณ์โรคระบาดปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ บทความนี้เราหวังว่าท่านคงจะเริ่มมีประกายในใจว่า "มันกำลังเกิดขึ้นแล้ว" ต้นทุนแฝงต่างๆ สาเหตุที่เรียกว่าแฝง เพราะโดยธรรมชาติท่านจะแทบไม่เคยเอะใจกับมัน ท่านอย่านิ่งนอนใจ เงินสดที่ท่านจ่าย เวลาที่ท่านสูญ มันคือต้นทุนแฝงที่ผู้รับเหมาเผชิญโดยไม่รู้ตัวและท้ายที่สุดอาจตายไปกับมันก่อนติดเชื้อโควิด-19เสียอีก อย่างไรก็ตาม ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว ปี 2564 ตาม มติ ครม. (คณะรัฐมนตรี) วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว เมียนมา) ที่ ไม่มีเอกสาร หรือ มีเอกสารบางอย่างเช่น พาสปอร์ต บัตรชมพู ใบอนุญาตทำงาน บัตรทำงานอื่นๆ สามารถมาจับคู่ หรือ ขึ้นทะเบียน กับนายจ้างใหม่ได้ โดยจะมีการตรวจโควิด-19 ทำประกันสุขภาพ 2 ปี และ ได้บัตรชมพู ที่อนุญาตให้ทำงานกับนายจ้างใหม่ได้ถึง 13 กุมภาพันธ์ 2566 เราคาดการณ์ว่าจะเป็นการเปิดให้ลงทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่เถื่อน หรือ แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ครั้งสุดท้าย เนื่องจากการเปิดรับครั้งนี้เราสังเกตว่าเกิดขึ้นได้จากการระบาดโควิด-19 ที่ จังหวัด สมุทรสาครเมื่อปลายปี 2563 ถือว่าเป็นโอกาสดีที่หากท่านมีแรงงานต่างด้าว ไม่มีเอกสาร ไม่มีพาสปอร์ต ไม่มีบัตรชมพู ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ให้รีบนำมาขึ้นทะเบียนรอบนี้ก่อนที่จะหมดเวลา.

 

แรงงานต่างด้าว ในเวทีเสวนาเชิงวิชาการเรื่องการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งกระทรวงแรงงานได้จัดขึ้น คือเราไม่อาจจะปฏิเสธการใช้แรงงานต่างด้าวได้และในอนาคตก็ต้องใช้แรงงานกลุ่มนี้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามก็ยังมีเรื่องที่ต้องแก้ไขบางส่วนเพราะไทยตกอยู่ในสถานะที่ถูกกล่าวหาในเรื่องของการค้ามนุษย์จากนานาชาติ มันส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศซึ่งทำให้การนำเข้าแรงงานนั้นมีความซับซ้อนและยากลำบาก กฎหมายที่จะเข้ามาจะช่วยให้ระบบการทำงานนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นอย่างที่เราบอกกันว่าในปัจจุบันนั้น บริษัทจำนวนมากนิยมที่จะจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าการที่จะจ้างคนไทย เพราะด้วยลักษณะของการทำงานแนวคิดในการทำงาน พลกำลังในการทำงานรวมไปถึงค่าแรงในการทํางานที่ถูกกว่าคนไทย แต่สูงกว่าในประเทศบ้านเกิดมาก แรงงานต่างด้าวก็จะทำงานด้วยความขยันทำงานเต็มที่ให้กับงานแม้ว่าค่าแรงที่ได้รับนั้นจะได้น้อยกว่าคนไทยแต่ก็ยังขยันในการทำงานจึงทำให้โรงงานต่างๆนิยมใช้แรงงานหรือจ้างแรงงานต่างด้าวมากกว่าจ้างคนไทยเพราะฉะนั้นหากใครที่กำลังประกอบธุรกิจต้องการที่จะนำเข้า MOU แบบถูกต้องหรือ การนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานแบบถูกต้อง เราสามารถเลือกได้ แต่เราควรทำการศึกษาหาข้อมูลให้ดีว่าเราจะใช้บริษัทไหนที่สามารถเป็นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เพื่อให้ได้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบถูกต้องโดยที่ไม่ผิดกฎหมายต่างๆและเรามาดูกันว่าบริษัทที่จะทำการแนะนำให้แก่ท่านในวันนี้จะเป็นบริษัทอะไรท่านสามารถไปใช้บริการได้จริงเพราะมีระบบการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอน สำหรับบริษัทที่เราทำการนำเสนอเป็นบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ Group of Labor จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่มีการบริการแรงงาน 3 สัญชาติก็คือประเทศกัมพูชาประเทศลาวและประเทศพม่าซึ่งการนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจะผ่านทะเบียนอย่างถูกต้องโดยมีเอกสารครบถ้วน ต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่ออายุวีซ่าดำเนินเอกสารรวมถึงการติดต่อหน่วยงานราชการแทนท่านทุกขั้นตอนแจ้งการเข้าแจ้งการออก เปลี่ยนนายจ้างดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู)และต่ออายุหนังสือเดินทางและวีซ่าแรงงานต่างด้าว ได้อีก 2 ปีมีการให้คำปรึกษาปัญหาแรงงานต่างด้าวฟรีเพราะฉะนั้นถ้าหากใครที่กำลังประกอบธุรกิจและมีจุดมุ่งหมายว่าโรงงานของเราจะรับแรงงานต่างด้าวนั้น เราก็สามารถทำการติดต่อไปที่บริษัทเพื่อที่จะขอคำปรึกษาและใช้บริการแบบถูกต้องเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง ซึ่งเราก็สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ได้เข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์เพื่อทำการติดต่อหรือพูดคุยผ่านทางช่องทาง Facebook หรือ Application LINE ก็ได้และนี่ก็คือข้อมูลการทำการนำเสนอในวันนี้เป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อนายจ้างบุคคลธรรมดาและบริษัทที่กำลังคิดจะนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานแบบถูกต้องอย่างแน่นอน

เสวนาต่างด้าว

ขอบคุณที่มาบทความ : คุณ Decha